Praktijk Fullmoon

Leven vanuit je hart

Body Remembers Trauma Therapy BRTT® 

            &

Trauma Release Breathwork  TRB®.


Wat is  Trauma,

Een trauma kan ontstaan als er in ons leven naast leuke ook minder leuke, nare of schokkende ervaringen zijn. Het kan veroorzaken dat je het contact met jezelf kwijtraakt. Een trauma hoeft niet altijd zeer schokkende te zijn zoals oorlog, natuurgeweld of een ongeluk. Het kan ook ontstaan bij pesten, emotionele verwaarlozing als kind, een scheiding, verlies van dierbaren of een zeer kwetsende opmerking. Je lichaam gaat in dit soort situaties in een overlevingsstand en ontstaat wanneer het lichaam niet op een normale manier kan  reageren zoals vechten of vluchten. Wanneer de energie niet de kans krijgt zijn natuurlijke energie stroom te volgen ontstaat er condensatie, met bevriezing of verkramping als meest voorkomende biologische reacties. Met bevrijdend ademwerk wordt deze energie geleidelijk weer vrijgemaakt waardoor er weer ruimte ontstaat in het lichaam. Hierdoor kunnen klachten ontstaan door het trauma losgelaten worden.

Soorten Trauma's:

Shock en ontwikkelingstrauma:

Trauma kan ontstaan door geboorte, verstikking, ongeluk, geweld, misbruik, incest, bijna verdrinking, ontvoering, roof, verlies van een dierbare, lichamelijk letsel, oorlog, natuurramp of een opname en evt. operatie in het ziekenhuis. Maar ook ingrijpende , overweldigende levenservaringen, of getuige van geweld, scheiding ouders, gepest worden, verwaarlozing als kind, een moeilijke bevalling, slecht nieuws, een ongelukkig huwelijk. Ook kun je trauma overnemen vanuit je familie en kan generatie op generatie worden meegenomen.

Ontwikkelingstrauma:

Met ontwikkelingstrauma wordt bedoeld de fysieke, emotionele verstoringen die via je opvoeding zijn meegekomen. Bedoeld wordt de disfunctie van mensen die in hun jeugd aan extreem chronische traumatische stress zijn blootgesteld. Ontwikkelingstrauma is een aanslag op de ontwikkeling van een kind.

Meest voorkomende Lichamelijke en Geestelijke klachten:

* Onrust, slapeloosheid

* Angst gevoelens, Paniek, Hartkloppingen, Nachtmerries, Paniekaanvallen, Hyperventilatie

* Hulpeloosheid, Woede uitbarstingen

* Onverklaarbare lichamelijke klachten zoals diarree of verstopping en pijn

* Uitputting, Depressie, Gevoel van hulpeloosheid, Machteloos of Eenzaamheid

* Krachtverlies in de spieren, Concentratie stoornissen

* Dissociatie, gevoel dat een deel of je gehele lichaam niet van jou is

* Beperkt spectrum van gevoelens en emoties, Herbeleving of gedeeltelijke herbeleving

* Vermijden van gedachten, gevoelens, gesprekken, activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen  aan trauma oproepen, onvermogen om een belangrijke aspect van trauma te onthouden.

* Duidelijke vermindering van interesse of deelname aan belangrijke activiteiten, gevoelens van  afstandelijkheid of vervreemding van anderen

* Verschijnselen van spanning en verhoogde waakzaamheid

* Verhoogde zenuwachtigheid, Moeite met in slaap vallen en veel wakker worden

* Prikkelbaarheid en Woede uitbarstingen, Concentratie stoornissen, hyper-waakzaamheid, overdreven     alarmreacties

* Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

* Zichzelf verwijten en de de schuld geven van het gebeurde ( vooral bij seksueel misbruik),                Minderwaardigheid gevoelens

Vroegkinderlijk trauma, Zwangerschap, Geboorte en eerste levensjaren.

We weten dat als we geboren worden we reeds 9 maanden oud zijn. Maar dat ons leven "Psychisch" al voor de geboorte begint is niet algemeen bekend. De ongeboren baby kan in de baarmoeder al horen, waarnemen en herkennen. Wat zij ervaren tijdens de zwangerschap heeft al invloed op hun psychische en fysieke ontwikkeling. Dat kunnen liefdevolle ervaringen zijn die ervoor zorgen dat er al een solide basis wordt gelegd. Maar dat kunnen ook stressvolle of zelfs traumatische ervaringen zijn die een mensenleven negatief beïnvloeden. Hier ontstaat dan ook een vroegkinderlijk trauma die nog zeer wordt onderkend.

Wanneer men lijd aan symptomen zoals angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen of zelfs psychoses kan de mogelijke oorzaak al van voor de geboorte worden gevonden. Er kan dus al voor de geboorte een psychische opdeling of afsplitsing als reactie op een traumaervaring ontstaan (bv poging tot abortus, onvoldoende verzorging tijdens de zwangerschap of bij het klem zitten in het geboortekanaal).

 Belangrijke vragen om te ontdekken of je te maken hebt met vroegkinderlijk trauma zijn dan ook:

Hoe was de zwangerschap, bevalling verlopen, is het kind gelijk bij de moeder weggehaald voor verzorging of anders, hoe zijn de eerste uren na de bevalling verlopen.

Hoe was de verzorging na de bevalling, krijgt het kind voldoende emotioneel contact of voeding of ligt het eenzaam ergens in bed. 

Maar ook factoren zoals roken, medicijngebruik of gedronken tijdens de zwangerschap zijn van invloed op de ontwikkeling van het kind. Of als de conceptie door verkrachting heeft plaatsgevonden dus ongewild of door geweld.

Wij mensen zijn echte overlevers. We zijn al voor de geboorte in staat om op trauma's te reageren door  middel van psychische opdeling en afsplitsing. Onze gezonde delen staan dan op de achtergrond geparkeerd en we proberen met behulp van onze overlevingsstrategieën de tijd tot aan de geboorte, en ons verdere leven te doorstaan. Dat is dus niet echt een goede start v.h. leven.

Gevolgen van vroegkinderlijk trauma op latere leeftijd zijn o.a.:

* Intimiteit en hechtingsproblemen

* Binding en Verlatingsangst

* afstemming van je eigen behoeften, Negatief zelfbeeld

* Concentratie problemen, Angstgevoelens, Paniekaanvallen

* Soberheid en Depressie, Anderen niet vertrouwen

* Problemen in het vormgeven van een gezonde autonomie

* Emotionele problemen, Problemen met stress gerelateerde gevoelens

* Lichamelijke klachten zoals Allergieën, ontstekingen, darmklachten, hartklachten, reumatische     aandoeningen, rugklachten, astma, bronchitis, blaasproblemen etc.

Eigenwaarde is gebaseerd op uiterlijk en prestatie. Wanneer je moeder onvoldoende liefde voor zichzelf voelt kon ze dit ook niet uitdragen naar jou. Als de ouders zelf getraumatiseerd zijn of een van de ouders ontstaat er geen veilige en gezonde situatie die een kind de basisbehoeftes bied. Dat wil zeggen dat er onvoldoende betrokkenheid van je moeder naar jou als kind was. Als de moeder emotioneel de verbinding niet aankon. Je gaat dan ander gedrag vertonen zoals pleasen, clown uithangen, perfectionist worden etc. Maar ook de ontwikkeling van dominantie kan ontstaan door verstikking en overheersend gedrag van de moeder. Dit zijn enkele overlevingsstrategieën die worden ontwikkeld naar aanleiding van trauma. Je gaat pleasen of trekt je terug, je wordt agressief, dominant of ontkent alles.

Signalen die duiden op sterke overlevingsmechanismen:

* Nek en Schouder klachten, Gewrichtspijn, Ernstig vermoeid, Hoofdpijn, Maag en darmklachten

* Rugpijn/Hernia, onverklaarbare lichamelijk klachten, onrustig slapen.

* Stemmingswisselingen, Concentratie problemen, Hard voor jezelf nooit ziek, Hoge eisen stellen aan     jezelf, Moeite met Intimiteit en/of Seksualiteit

* Grote behoefte aan erkenning en waardering, Je snel in de steek gelaten voelen

* Erg alert en schrikkerig zijn, Je voortdurend aanpassen, Controle willen hebben

* Je weet niet wie je bent en wat je wil, Vermijden van conflicten en ruzies

* Voortdurend problemen in de relationele sfeer of aansturen daarop

* Moeilijk een keuze of besluit kunnen maken


Trauma verwerken is mogelijk door de confrontatie aan te gaan met de diepere lagen in jezelf.

Er zijn 3 reacties op trauma:

Vechten

Vluchten

Bevriezen.

Deze reacties komen ook naar boven tijdens de BRTT® & TRB®. sessies. Body Remembers Trauma Therapie is de meest veilige en zachte behandeling van Trauma. De sessies worden apart aangeboden of in combinatie van beide.

 Bij de BRTT® . gaan we de trauma opzoeken in het lichaam en laten we dat door beweging en het opwekken van energie los. Het lichaam weet precies welk trauma er losgelaten mag worden. Het is niet nodig dit trauma opnieuw te beleven, het gaat erom dat het trauma los gelaten wordt. Daardoor ontstaat er ruimte en rust waardoor de gerelateerde lichamelijk en psychische klachten ook losgelaten mogen worden. Het is eigenlijk het mooiste wat je voor jezelf kunt doen.

Bij de  TRB®. Trauma Release Breathwork gaan we aan de slag met de ademhaling. Ook dit is een mooie en veilige manier in het loslaten van trauma en de trauma gerelateerde klachten. De 8 belangrijkste ademhalingstechnieken ter wereld worden gebruikt in een TRB®. sessie. Het is een serie van 8 ademhalingen die van langzaam naar snel gaan . We gaan tijdens dit proces steeds verder het zenuwstelsel in waar de trauma ligt opgeslagen in het onderbewuste. Ze noemen het ook wel Rebirthing ( Wedergeboorte) door je trauma los te laten kom je weer tot je kern, wie je werkelijk bent zonder trauma. Ook in deze sessie komt er trauma los wat zich kan uiten in de 3 trauma reacties. Vechten/Vluchten of Bevriezen.

Bij een complete Sessie van BRTT® & TRB®  ligt de aandacht volledig bij jou. In een sessie kun je behoorlijk wat trauma loslaten wat je weer verder brengt bij je eigen kern en gevoel. Het zorgt voor meer licht, ruimte en vrijheid, kortom een mooi cadeau voor jezelf.

De BRTT® & TRB® is voor iedereen geschikt, voor kinderen geld dat ze wel in staat moeten zijn hun eigen bewustzijn te voelen en te begrijpen. Daarom werk ik pas met kinderen vanaf een jaar of 7.

Voor een sessie is het belangrijk wat vragen te beantwoorden zodat ik een een beeld kan krijgen van de aanwezige trauma's . Er zijn wat contra indicaties zoals Alcohol en Drugs zijn NOT DONE voor een sessie! Maar ook bepaalde medicatie en aandoeningen kunnen problemen geven bij de sessies. Bij aanmelding krijg je alle info.


TRB®.  Trauma Release Breathwork Avonden 


Vanaf Januari 2023 geef ik ook adem sessies in groepsverband. Dit zijn kleine groepen (max. 4 personen) die op deze een avond een adem sessie TRB® gaan ervaren.  Er wordt geademd in kleine groepen zodat er voldoende aandacht is voor iedereen. Er wordt op deze avond een begin gemaakt met het loslaten van trauma op een veilige en zachte manier. Dit is geen Sessie van 1 op 1 maar in een groep. Je kunt eenmalig aansluiten maar er ook voor kiezen om bijvoorbeeld op een vaste avond in de maand mee te doen met een vaste groep. Hierdoor ga je steeds verder groeien en steeds meer trauma loslaten. Er ontstaat een verander proces waardoor je steeds beter in het leven komt te staan en steeds minder klachten ervaart.

De avond ziet er als volgt uit: We beginnen met een voorstel ronde (als je voor de eerste keer komt of eenmalig aansluit) onder het genot van een kopje thee en uitleg. Daarna beginnen we met de  TRB®. adem sessie. Tijdens deze sessie lig je op een matje op de grond. Na de sessie is er tijd om vragen te stellen en ervaringen te delen wederom onder het genot van een kopje thee of glas water.

Een Adem sessie avond TRB®. is een onderdeel van de BRTT® & TRB®. en wordt in een kleine groep gedaan. Het is een begin van heling en loslaten van trauma. Een ademsessie avond laat je kennis maken met het Breathwork en kan al helpen om je beter te voelen en los te laten. Hoe vaker je meedoet hoe meer je kunt loslaten.

 TRB®. Trauma Release Breathwork Avonden 19.30-21.30 uur max 4/5 personen per avond

€ 30,- per avond per persoon (aanmelden verplicht)Op de volgende data in 2024 zijn er nog plekken om eens mee te doen.


Maandag 2 Sept.

Maandag 9 Sept

Maandag 14 Okt

Maandag 11 nov.

Ook zou je een keer mee kunnen doen met een bestaande groep, deze avonden zijn op andere data. Mocht je niet op bovenstaande data kunnen maar toch graag eens mee willen doen, laat het mij weten dan kan ik kijken waar je eens een keer mee kan doen.
( Mocht je op deze data niet kunnen en wil je toch eens meedoen. Meld je dan aan, je kunt dan meedoen in een bestaande groep als daar eens iemand uitvalt)

De data voor Sept t/m Nov volgen later, het is al mogelijk om je alvast aan te melden voor de tweede helft v.h. jaar 

Vanaf

 

We hebben

 


E-mailen
Bellen
Map
Info